Штампа

Радимо офсет штампу до формата 650 х 920 мм и дигиталну штампу до формата 330 х 478 мм